Krittanon

นักเขียนหน้าใหม่ ดีกรีหนุ่มนักเรียนนอก ชอบดูดาวมาก มีความฝันว่าอยากจะไปแอนตาร์กติกา

InSight ยานอวกาศนักธรณีวิทยา สรุปทุกข้อมูล

by

หลังจากที่ถูกเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมที่ควรจะถูกปล่อยในปี 2016...

หอดูดาวแล้วไง เมื่อกล้องบ้าน ๆ ก็ช่วยเราให้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้

by

รู้หรือเปล่าว่า กล้องโทรทรรศน์ขนาดเท่ากล้องถ่ายรูป...

Pichsinee P., I love you forever.