SCIENCES วิทยาศาสตร์ การสำรวจ ทฤษฏีและการค้นพบ

หอดูดาวแล้วไง เมื่อกล้องบ้าน ๆ ก็ช่วยเราให้ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะได้

by

รู้หรือเปล่าว่า กล้องโทรทรรศน์ขนาดเท่ากล้องถ่ายรูป...

ดาวยูเรนัสกลิ่นเหมือนไข่เน่า เมืองนอกขำแต่ภาษาไทยเล่นแล้วไม่เก็ตมุก

by

เว็บข่าววิทยาศาสตร์ต่างประเทศ ต่างกระหน่ำเล่นมุก Uranus Smells Like Rotten Eggs...

Pichsinee P., I love you forever.