เนื้อหาในหมวดหมู่CRAFTS

ปี 1962 อวกาศยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลออกไปจากชีวิตประจำวันเรามากนัก มนุษย์คนแรกออกเดินทางสู่อวกาศเพียงแค่หนึ่งปีก่อนหน้าเท่านั้น แต่สำหรับ NASA และ JPL พวกเขามองไปยังดาวเคราะห์ในระบบสุริยะกันแล้ว และปี 1962 นี้เอง ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกเดินเรือเพื่อทำการสำรวจระบบสุริยะ การเดินทางของมารีเนอร์ (Mariner)…

ในขณะที่กระสวยอวกาศ Atlantis เที่ยวบินที่ STS-125 ถูกติดตั้งไว้อยู่บนฐานปล่อย LC-39A เพื่อรอทะยานขึ้นไปทำภารกิจซ่อมบำรุงกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล กระสวยอวกาศ Endeavour นั้นก็ถูกติดตั้งไว้บนฐานปล่อย LC-39B ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน ต่างกันเพียงแค่ลูกเรือของภารกิจ…

ทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ย่อมต้องมีจุดเริ่มต้นเสมอ เช่นเดียวกันกับโครงการอวกาศโซยูส (Soyuz) ที่จะเป็นก้าวแรกและสถานีสุดท้ายสู่ดวงจันทร์

ในขณะที่ทุกคนกำลังอ่านบทความนี้ยานแคสสินี ก็ได้จากเราไปแล้ว หลังจากภารกิจสำรวจดาวเสาร์นาน 13 ปี ตั้งแต่ปี 2004