อวกาศข้างบ้านกับ SPACETH สัมภาษณ์

Written by VIDEO

สองผู้ร่วมก่อตั้งณัฐนนท์และกรทอง ให้สัมภาษณ์กับ Echo ในหัวข้อเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ

Last modified: May 11, 2018

Pichsinee P., I love you forever.