อวกาศข้างบ้านกับ SPACETH สัมภาษณ์สองผู้ร่วมก่อตั้งณัฐนนท์และกรทอง ให้สัมภาษณ์กับ Echo ในหัวข้อเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ