กลุ่มวิจัยอนาคต จัดเสวนา “นาSA” Astrobiotechnology ครั้งแรกในไทย ร่วมฟรี 16 ธันวาคม

ก่อนหน้านี้ทาง Freak Lab ร่วมกับทีมพัฒนด้านอวกาศอื่น ๆ ในประเทศไทยได้จัดคอร์ส Astrobiotechnology เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ก่อนที่จะ เปิดให้ โหลด Material ในชั้นเรียนไปศึกษาเองได้ฟรี ณ ตอนนี้เนื่องจากมีคนสนใจเป็นจำนวนมากจึงได้มีการเปิดเสวนา Astrobiotechnology เป็นครั้งแรกในไทย เป็นการรวมกันของเทคโนโลยีอวกาศ Biodesign และ Biodigital เรื่องของ Space Agriculture การแพทย์ในอวกาศ ไปจนถึงองค์ความรู้ในการทำ Terraforming หรือการเปลี่ยนดาวทั้งดวงให้อำนวยต่อสิ่งมีชีวิต สำหรับงานนี้มีชื่อว่า “นาSA” เป็นการนำเอามุมมองทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเกษตร และสังคม ของประเทศไทยและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นแนวคิดหลัก โดยประเด็นที่จะพูดคุยกันก็ได้แก่ Space Exploration, Biotechnology และ Asian Cultures Mini-Symposium on Space Exploration, Biotechnology, and Asian Cultures จริง ๆ แล้ววัตถุประสงค์ของงาน “นาSA” … Continue reading กลุ่มวิจัยอนาคต จัดเสวนา “นาSA” Astrobiotechnology ครั้งแรกในไทย ร่วมฟรี 16 ธันวาคม