Carl Sagan นักวิทยาศาสตร์ และนักคิดชื่อดัง ได้ลองบรรยายสงครามโลกครั้งที่ 3 ไว้ในสารคดีของเขา สงครามนั้นคือตัวทำลายอารยธรรมทุกอย่าง ท้ายที่สุดหากเราไม่หยุดสงคราม สงครามจะหยุดเราบทความที่เกี่ยวข้อง