Space Camp Thailand

ทุนสนับสนุนเด็กไทยให้ได้ไปเรียนหลักสูตรการสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ ( USSRC ) เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกาฯ เป็นเวลา 10 วัน

Must Know Topics