Exoplanet ยังจำกันได้ไหมดาวใน TRAPPIST-1 อาจมีน้ำมากกว่ามหาสมุทรโลก 250 เท่า
อวกาศ รวมเรื่องราวอวกาศ การสำรวจ การค้นพบ ดวงดาวบนท้องฟ้า
1 12 13 14 15

In Coversation

เรื่องราวน่าสนใจที่กำลังเป็นบทสนทนา