SpaceX

ปัจจุบันเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทด้านการสำรวจอวกาศมากขึ้น ต้นทุนการเดินทางสู่อวกาศก็เริ่มถูกลง SpaceX เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่แสดงให้เราเห็นว่าเพียงแค่คุณมีความสามารถ (และเงินที่หนาพอ) ก็สามารถสร้างโครงการอวกาศมาแข่งกับรัฐบาลได้ ในอนาคต SpaceX มีแผนที่จะพามนุษย์ไปสู่ดาวอังคาร โดย Elon Musk บอกว่าเขาจะพามนุษย์ไปสู่ดาวอังคารให้ได้ภายในปี 2022

1 2

Must Know Topics