เยาวชนไทยประสบความสำเร็จเข้ารหัสเพลงความฝันกับจักรวาลลงใน DNA ส่งขึ้นไปศึกษาบนอวกาศ

Highlight DNA Storage เป็นหนึ่งในแนวคิดเรื่องการนำ DNA ซึ่งใช้เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมาเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งเป็นอนาคตของการเก็บข้อมูลเมื่อโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่คอมพิวเตอร์กับชีวภาพหลอมรวมเข้าด้วยกัน สเปซทีเอช สื่ออวกาศที่มีผู้ติดตามกว่าสองแสนห้าหมื่นราย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหนับล้านในแต่ละเดือน ร่วมมือกับ Freak Lab คลัสเตอร์วิจัยแห่งอนาคต บริษัท มิว สเปซ แอนด์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด และ MIT Media Lab สร้างภารกิจการสำรวจอวกาศที่หลอมรวมแนวคิดด้านปรัชญา ศิลปะ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ และอวกาศเข้าด้วยกัน เป็นครั้งแรกที่เพลงจากศิลปินไทย ถูกนำมาถอดรหัสและบันทึกลงบน DNA โดยนักวิจัยเลือกใช้เพลง “ความฝันกับจักรวาล” ของ Bodyslam แสดงถึงการก้าวข้ามขีดจำกัดของการเป็นมนุษย์ ผ่านการมีความฝัน งานวิจัยนี้เป็นการสร้างแรงผลักดันในการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูง (Frontier Science) แบบหลอมรวมข้ามศาสตร์ (Anti-disciplinary) ที่ได้รับการให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง MIT และ Havard เป็นการพัฒนาขีดจำกัดของนักวิจัยไทย และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์กับศิลปะ ปรัชญา ความเป็นมนุษย์ เพื่อชักชวน ศิลปิน นักดนตรี นักออกแบบ … Continue reading เยาวชนไทยประสบความสำเร็จเข้ารหัสเพลงความฝันกับจักรวาลลงใน DNA ส่งขึ้นไปศึกษาบนอวกาศ