จักรวาล ความฝัน ชีวิตและแรงบันดาลใจ

Written by VIDEO

เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาจักรวาลไม่เพียงแต่ทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวนอกโลก แต่การศึกษาจักรวาลที่แท้จริงคือการศึกษาเข้าไปในตัวเรา สายตาที่มองไปยังฟ้าไกลจะไม่มีค่าอะไรเลยถ้าเรายังจับมือคนข้าง ๆ ไม่แน่นพอ

Last modified: May 11, 2018

Pichsinee P., I love you forever.