150 ปี King of Siam’s Eclipse และชุดสุริยุปราคาที่เปลี่ยนดาราศาสตร์ไทย ฟิสิกส์โลก

วันที่ 18 สิงหาคม 1868 เกิดสุริยุปราคาในชุดแซรอส 133 เป็นหนึ่งในสุริยุปราคาครั้งประวัติศาสตร์เพราะสุริยุปราคาครั้งที่ยาวนานที่สุดใน 300 ปี แล้วยังเป็นสุริยุปราคาครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตร และสุริยุปราคาครั้งนี้จะทำให้โลกได้ค้นพบธาตุชนิดใหม่ เป็นธาตุที่พบได้เฉพาะบนดวงอาทิตย์ นำพามนุษยชาติเข้าสู่ยุคใหม่ของการศึกษาดาราศาสตร์ นี่คือเรื่องราวของแซรอส 133 แซรอสที่อยู่จะมีบทบาทที่นำพาสยามเข้าสู่ยุคใหม่ของความศิวิไลซ์และนำพาดาราศาสตร์ของโลกตะวันตกเข้าสู่ยุคใหม่ของการศึกษาดาราศาสตร์ เรื่องราวของราชอาณาจักรสยามกับแซรอส 133 นั้นเริ่มต้นจากเหตุการณ์เมื่อ 330 ก่อนหน้านี้ ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกับสุริยุปราคาบางส่วนบนน่านฟ้าเขตแดนสยาม สมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเหตุการณ์ที่หว้ากอ? ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นยุคที่วงการดาราศาสตร์ไทยเจริญสูงสุดของกรุงศรีอยุธยา เพราะในยุคนั้นสยามได้เปิดกว้างในด้านการต่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการเข้าออกของคณะฑูตชาวยุโรปหลั่งไหลเข้ามาภายในกรุงศรอยุธยาอย่างมากมายเหลือคณานับ ซึ่งการเข้ามาของชาวยุโรปก็ได้นำพาความรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์ที่ทรงคุณค่าเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาด้วย และแน่นอนว่าศาสตร์หนึ่งที่กำลังเป็นที่สนใจของชนชาวยุโรปนั้นคือดาราศาสตร์ ในช่วงปี 1688 หรือ พ.ศ. 2331 นักคณิตศาสตร์ชาวยุโรปได้ทราบถึงปรากฏการณ์สุริยุปราคา ที่จะเกิดขึ้นและผ่านดินแดนอินเดีย จีน พม่า และรัสเซียในยุคนั้น ทำให้เหล่าผู้สนใจมีความประสงค์ที่เสาะแสวงหาหนทางไปยังดินแดงเหล่านั้นเพื่อเฝ้าสังเกตุการณ์เหตุการณ์นี้ จากการคำนวนทางคณิตศาสตร์ย้อนหลังถึงเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงในอดีต กรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นราชธานีของไทยซึ่งเป็นราชธานีของไทยมานานถึง 417 ปีนั้นควรผ่านเหตุการณ์สุริยุปราคามาแล้วครบทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สุริยุปราคาเต็มดวง สุริยุปราคาแบบวงแหวน สุริยุปราคาแบบบางส่วนและสุริยุปราคาแบบผสม  ซึ่งมีหลายครั้งที่สุริยุปราคาเคลื่อนเงาเข้ามาพาดผ่านเหนือน่านฟ้าเขตอาณาจักรสยาม และหากเราจะจำเพาะเจาะจงพื้นที่ให้เหลือเพียงบริเวณเกาะกรุงศรีอยุธยา ความน่าจะเป็นที่จะเห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงตลอดช่วงที่อยุธยายังเป็นราชธานีนั้นควรจะอยู่ที่ 1-2 ครั้ง เพราะตามปกติแล้วสุริยุปราคาแบบเต็มดวงจะวนกลับมาให้เห็นที่เมืองเดิมพื้นที่เดิมนั้นจะใช้เวลา 360 … Continue reading 150 ปี King of Siam’s Eclipse และชุดสุริยุปราคาที่เปลี่ยนดาราศาสตร์ไทย ฟิสิกส์โลก