อวกาศข้างบ้าน EP 26 : โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและการชนกันของอย่างนุ่มนวลของ Ultima Thule

ในตอนนี้อิงค์และนาวินจะมาคุยข่าวอวกาศกัน โดยเป็นข่าวการก่อกำเนิดของ 486958 Arrokoth หรือ Ultima Thule ที่ยาน New Horizon ได้ไปโฉบสำรวจเมื่อ 1 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากยานที่ส่งมาทำให้เข้าใจถึงรูปแบบการกำเนิดของมันที่เกิดจากการชนกันอย่างเชื่องช้าและนุ่มนวล และ อดีตดวงจันทร์เคยมีดวงจันทร์สองดวงแต่ชนกันจนผสานเป็นดวงจันทร์ดวงเดียว

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) และ นาวิน งามภูพันธุ์ (นิว)

เนื้อหา 

  • เบรคที่ 1 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยาน New Horizon ทำให้ทราบถึงต้นกำเนิดของ Ultima Thule ว่าก่อกำเนิดจากการหล่อรวมอย่างเชื่องช้าด้วยแรงโน้มถ่วงมิใช่การชนกันเหมือนดังทฤษฎีการก่อเกิดของเทหวัตถุในระบบสุริยะเก่าที่อิงถึงการก่อำเนิดโดยการชนกันอย่างรุนแรง
  • เบรคที่ 2 โลกของเราในอดีตเคยมีดวงจันทร์ดวงที่สองแต่ดวงจันทร์ทั้งสองดวงนั้นชนกันแล้วหลอมรวมกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ