อวกาศข้างบ้าน EP 26 : โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและการชนกันของอย่างนุ่มนวลของ Ultima Thule
อวกาศข้างบ้าน EP 26 : โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและการชนกันของอย่างนุ่มนวลของ Ultima Thule

อวกาศข้างบ้าน in

อวกาศข้างบ้าน EP 26 : โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและการชนกันของอย่างนุ่มนวลของ Ultima Thule

February 27, 2020

ในตอนนี้อิงค์และนาวินจะมาคุยข่าวอวกาศกัน โดยเป็นข่าวการก่อกำเนิดของ 486958 Arrokoth หรือ Ultima Thule ที่ยาน New Horizon ได้ไปโฉบสำรวจเมื่อ 1 มกราคม 2019 ที่ผ่านมา ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลที่ได้รับจากยานที่ส่งมาทำให้เข้าใจถึงรูปแบบการกำเนิดของมันที่เกิดจากการชนกันอย่างเชื่องช้าและนุ่มนวล และ อดีตดวงจันทร์เคยมีดวงจันทร์สองดวงแต่ชนกันจนผสานเป็นดวงจันทร์ดวงเดียว

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) และ นาวิน งามภูพันธุ์ (นิว)

เนื้อหา 

  • เบรคที่ 1 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยาน New Horizon ทำให้ทราบถึงต้นกำเนิดของ Ultima Thule ว่าก่อกำเนิดจากการหล่อรวมอย่างเชื่องช้าด้วยแรงโน้มถ่วงมิใช่การชนกันเหมือนดังทฤษฎีการก่อเกิดของเทหวัตถุในระบบสุริยะเก่าที่อิงถึงการก่อำเนิดโดยการชนกันอย่างรุนแรง
  • เบรคที่ 2 โลกของเราในอดีตเคยมีดวงจันทร์ดวงที่สองแต่ดวงจันทร์ทั้งสองดวงนั้นชนกันแล้วหลอมรวมกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน


Podcast

ฟังเรื่องราวอวกาศ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และอนาคต


อวกาศข้างบ้าน EP32 : ประกาศทีมแห่งชาติในโครงการ Artemis จะทัน 2024 ไหม
อวกาศข้างบ้าน EP31 : 100ปีคณิตศาสตร์ของรามานุจัน อัจฉริยะผู้อาภัพ
อวกาศข้างบ้าน EP30 : ข่าวอวกาศ แอ่งน้ำโบราณบนดาวอังคาร
อวกาศข้างบ้าน EP29 : แผ่นดินไหวบนดาวอังคาร
อวกาศข้างบ้าน EP28 : Quantum Entanglement in space
อวกาศข้างบ้าน EP27 : นักบินอวกาศแห่งศตวรรษที่ 21
อวกาศข้างบ้าน EP 26 : โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและการชนกันของอย่างนุ่มนวลของ Ultima Thule
อวกาศข้างบ้าน EP 25 : สัมภาษณ์พิเศษ ท่านผู้หญิงโจเซลิน เบลล์ เบอร์เนลล์ กับอวกาศไทย 2020
อวกาศข้างบ้าน EP : 24 แซม Gettalk กับประสบการณ์การชมสุริยุปราคาเต็มดวงและรีวิวการชมสุริยุปราคา
อวกาศข้างบ้าน EP : 23 ย้อนมองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในวิกฤตอิหร่าน
อวกาศข้างบ้าน EP : 22 ย้อนมองการสำรวจอวกาศในทศวรรษที่ผ่านมา


MORE