Featured แสงวาบจากดาวที่ถูกดูดเข้าสู่หลุมดำ ที่ห่างจากเราแค่ 215 ล้านปีแสง ช่วยเข้าใจหลุมดำมากขึ้น
Black Hole Archives - SPACETH.CO

In Coversation

เรื่องราวน่าสนใจที่กำลังเป็นบทสนทนา