ยืนยันวัตถุโคจร 2020 SO ที่เข้าใกล้โลก เป็นซากจรวด Centaur เมื่อ 54 ปีก่อน
SPACETH.CO - Space Made Relevant.
A Molecular Encoded Storage for Space Exploration

ส่งเพลงความฝันของจักรวาล
ขึ้นสู่อวกาศด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งอนาคตHighlight Story

In Coversation

เรื่องราวน่าสนใจที่กำลังเป็นบทสนทนา

Opinion

People

Interview

Podcast

ฟังเรื่องราวอวกาศ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และอนาคต


อวกาศข้างบ้าน EP32 : ประกาศทีมแห่งชาติในโครงการ Artemis จะทัน 2024 ไหม
อวกาศข้างบ้าน EP31 : 100ปีคณิตศาสตร์ของรามานุจัน อัจฉริยะผู้อาภัพ
อวกาศข้างบ้าน EP30 : ข่าวอวกาศ แอ่งน้ำโบราณบนดาวอังคาร
อวกาศข้างบ้าน EP29 : แผ่นดินไหวบนดาวอังคาร