Explore NASA Jet Propulsion Laboratory 

บทความพิเศษ พาชม Jet Propulsion Laboratory (JPL) ต้นกำเนิดของภารกิจสำรวจอวกาศที่เราคุ้นเคย โรงเก็บโรเวอร์ ยานอวกาศ Europa Clipper ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกอบ และห้องควบคุมภารกิจที่ปรากฎในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้านการสำรวจอวกาศหลาย ๆ เหตุการณ์


Artemis Program

โครงการความร่วมมือนานาชาติ Artemis กับเป้าหมายการมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์ เพื่ออยู่ และเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกต่อไป ติดตาม บทความ วิเคราะห์เจาะลึก สรุปทุกข้อมูล


Podcast

รายการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และปรัชญา ที่พูดถึงจุดตัดระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นมนุษย์ โดยมีอวกาศช่วยเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามต่อธรรมชาติที่จะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ ในมิติของสังคม การเมือง และวัฒนธรรม


Mars Explorationพาชมการปล่อย Falcon 9 ที่แหลมคะเนเวอรัล

พาทุกคนไปชมบรรยากาศการปล่อยจรวด Falcon 9 ภารกิจ PACE ของ NASA จากมุมมองการเป็น Accredited Media ของ NASA ครับ ซึ่งน่าจะเป็นมุมที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อน ว่าในการปล่อยจรวดแต่ละครั้ง สื่อทำงานอย่างไร อยู่ตรงไหน และอุปสรรคที่ต้องเจอมีอะไรบ้าง


Historical StoriesLaunch Vehicle


Demoratization

อวกาศกับการเป็นประชาธิปไตย การสร้างอวกาศให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Space Business

ธุรกิจและอวกาศ โอกาสใหม่ ๆ อัพเดทเรื่องราวและบทวิเคราะห์

Space Culture

มองอวกาศผ่านมุมมองของวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมอวกาศ

Earth

มองโลกผ่านมุมมองของอวกาศ ความเปลี่ยนแปลงของโลก