Explore NASA Jet Propulsion Laboratory 

บทความพิเศษ พาชม Jet Propulsion Laboratory (JPL) ต้นกำเนิดของภารกิจสำรวจอวกาศที่เราคุ้นเคย โรงเก็บโรเวอร์ ยานอวกาศ Europa Clipper ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกอบ และห้องควบคุมภารกิจที่ปรากฎในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้านการสำรวจอวกาศหลาย ๆ เหตุการณ์


Podcast


Artemis Program

โครงการความร่วมมือนานาชาติ Artemis กับเป้าหมายการมนุษย์กลับสู่ดวงจันทร์ เพื่ออยู่ และเดินทางสู่อวกาศห้วงลึกต่อไป ติดตาม บทความ วิเคราะห์เจาะลึก สรุปทุกข้อมูล


Mars Exploration


Exoplanet Discoveries


Products Collection

เสื้อยืดของเรา มาจากแนวคิดที่ว่า คนที่ชื่นชอบอวกาศควรมีเสื้อยืดที่แสดงความเป็นตัวของตัวเองจริง ๆ ที่ไม่ใช่แค่เสื้อที่มีคำว่า NASA ที่ใส่กันเกลื่อนบ้านเมือง เราจึงใช้แนวคิดนี้มาผสมผสานกับเสื้อยืดดั้งเดิมของเราที่เป็นเพียงแค่โลโก้อย่างเดียว และสร้างเป็นเสื้อยืดที่แสดงความ Geek และ Nerd ของผู้สวมใส่ 


Historical Stories


Deep Space Exploration


Launch Vehicle


Demoratization

อวกาศกับการเป็นประชาธิปไตย การสร้างอวกาศให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

Space Business

ธุรกิจและอวกาศ โอกาสใหม่ ๆ อัพเดทเรื่องราวและบทวิเคราะห์

Space Culture

มองอวกาศผ่านมุมมองของวัฒนธรรม การสร้างวัฒนธรรมอวกาศ

Earth

มองโลกผ่านมุมมองของอวกาศ ความเปลี่ยนแปลงของโลก