Featured รู้จัก BeiDou ระบบดาวเทียมนำทางของจีน ล้ำกว่า GPS อย่างไร สำคัญอะไรกับเรา
CNSA เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก