JAXA สรุปการค้นพบสารอินทรีย์บนดาวเคราะห์น้อย Itokawa ในตัวอย่างจากยาน Hayabusa 1
JAXA ข่าวองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น ภารกิจสำรวจอวกาศ บทความ อัพเดท