Starstuff

Startuff Podcast เรื่องเล่าจากดวงดาว บน ThaiPBS Podcast รายการวิทยาศาสตร์ อวกาศ และปรัชญา ที่พูดถึงจุดตัดระหว่างศิลปะ วิทยาศาสตร์ และความเป็นมนุษย์โดยมีอวกาศเป็นเครื่องมือในการช่วยเปิดมุมมองเพื่อนำไปสู่การตั้งคำถามต่อธรรมชาติ และมองย้อนกลับมาที่ตัวเรา ซึ่งจะทำให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างชีวิต ธรรมชาติ ในมิติของสังคม การเมือง วัฒนธรรม


อวกาศข้างบ้าน

เล่าเรื่องอวกาศให้ไปไกลว่าอวกาศ อัพเดทเรื่องราว ฟังแนวคิดที่น่าสนใจ และชวนตั้งคำถามอันยิ่งใหญ่แก่วัตถุท้องฟ้า ดวงดาว และธรรมชาติรอบตัว