ECOSTRESS และ GEOS ตรวจพบคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงผิดปกติบริเวณชายฝั่งแปซิกฟิกตะวันตกของสหรัฐฯ และแคนาดา

ในเดือน มิถุนายน 2021 NASA ตรวจพบการเพิ่มขึ้นอุณหภูมิพื้นผิวบริเวณฝั่งแปซิฟิกตะวันตกของสหรัฐฯ และแคนาดาอย่างรุ่นแรง โดยหลาย ๆ เมืองสามารถวัดอุณหภูมิได้สูงจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยวัดได้ในรายปี บางเมืองสูงสุดเป็นประวัติการณ์) โดยเมืองที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นเมืองทางตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ข้อมูลจาก ECOSTRESS (ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) ซึ่งเป็นอุปกรณ์วัดการแผ่รังสี Infrared จากพื้นผิวของโลกเพื่อประมาณค่าอุณหภูมิพื้นผิวของพื้นที่ต่าง ๆ บนโลก (อุณหภูมิพื้นผิวกับอุณหภูมิในอากาศแตกต่างกัน ซึ่งอาจร้อนกว่าหรือเย็นกว่าก็ได้) พบว่าอุณหภูมิพื้นผิวโลกเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่ 25 มิถุนายน 2021 หลังเที่ยงโดยใน Seattle มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 49 องศาเซลเซียส ตามมาด้วย Tacoma และ Olympia ที่อยู่ใกล้เคียง

แผนที่แสดงอุณหภุมิเหนือบริเวณเมือง Seattle, Tacoma และ Olympia จากข้อมูล ECOSTRESS – ที่มา Earth Observatory, NASA

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2021 มีการประกาศการเฝ้าระวังคลื่นความร้อนในพื้นที่ของ Washington, Oregon และทางตอนเหนือของ Northern California

ต่อมาในวันที่ 27 มิถุนายน 2021 ข้อมูลจาก GEOS (Goddard Earth Observing System) พบการเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติของอุณหภูมิอากาสทั่วทวีปอเมริกาเหนือและแคนาดา โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในพื้นที่ชายฝั่งแปซิฟิกตะวันตก เมื่อนำข้อมูลอุณหภูมิจาก GEOS มาเปรียบเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อปี 2014-2020 จะได้เป็นแผนที่ดังนี้

แผนที่แสดงอุณหภูมิอากาศเหนือพื้นดิน 2 เมตรทั่วทวีปอเมริกาเหนือวันที่ 27 มิถุนายน 2021 เปรียบเทียบกับข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยในวันเวลาเดียวกันเมื่อปี 2014-2020 – ที่มา Earth Observatory, NASA

ข้อมูลจาก GEOS อาศัยการคำนวณและประมาณค่าอุณหภูมิอากาศร่วมกับค่าทางกายภาพอื่น ๆ ของบรรยากาศ เช่น ค่าความชื้น หยาดน้ำฟ้า ปริมาณเมฆ และลมเพื่อให้การคำนวณใกล้เคียงกับค่าความจริงมากที่สุด

อย่างไรก็ตามสถานีวัดอุณหภูมิภาคพื้นก็วัดอุณหภูมิพื้นผิวได้ใกล้เคียงกับที่ GEOS และ ECOSTRESS รายงาน โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2021 Seattle มีอุณหภูมิสูงสุดถึง 40 องศาเซลเซียสทำลายสถิติของเมือง รวมถึงเมือง Oregon และ Portland ที่ร้อนถึง 44 องศาเซลเซียส

ในแคนาดา อุณหภูมิที่ Lytton, British Columbia แตะ 47 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยบันทึกได้ในประวัติศาสตร์ของแคนาดา โดยสถิติก่อนหน้านี้คือ 45 องศาเซลเซียวในเมือง Yellow Grass และ Midale, Saskatchewan เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 1937

นักวิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศระบุว่าปรากฏการณ์คลื่นความร้อนครั้งนี้น่าจะเป็นผลมาจากตัวแปรหลาย ๆ อย่าง เช่น ความกดอากาศสูงในบริเวณชายฝั่งของทวีปและความกดอากาศในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก ทำให้เกิดกระแสลมอย่างรุนแรงจากตะวันออกไปตะวันออกซึ่งผลักอากาศเย็นจากมหาสมุทรออกไปและได้อากาศร้อนมาแทนที่ นอกจากนี้เมื่ออากาศร้อนพัดผ่านบริเวณ Cascade Range มันยิงร้อนขึ้นเพราะการจมตัวของอากาสลงไปในบริเวณหุบเขาของ Cascade Range

ผลจากการพยากรณ์พบว่าอุณหภูมิอาจเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ก่อนที่ลมจากทางใต้ไปยังทางตะวันตกเฉียงใต้จะช่วยเอาอากาศเย็นเข้ามาแทนที่อีกครั้ง

เรียบเรียงโดย ทีมงาน SPACETH.CO

อ้างอิง

Exceptional Heat Hits Pacific Northwest

Chief Science | A 20-year-old biologist with a passion for space exploration, science communication, and interdisciplinarity. Dedicated to demystifying science for all - Since 2018.