หลังจากหายไปอย่างยาวนานกับตอนอวกาศและวัฒนธรรม อิงค์และนาวินกลับมาพร้อมเรื่องอวกาศและวัฒนธรรม และแขกรับเชิญพิเศษ แพททริค ซึ่งในตอนนี้ได้พูดถึงการเปรียบเทียบความเที่ยงตรงของนาฬิกาในอดีต ,Day light saving time กับปรากฎการณ์ Equinox ,การกำหนดเส้นเวลามาตรฐาน และอีกมากมายภายในตอน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) , นาวิน งามภูพันธุ์ (นิว) และ วรินท์ แพททริค แม็คเบลน (แพททริค)

เนื้อหา

  • เบรคที่ 1 อิงค์ นาวิน และ แพททริค พูดคุยถึงแนวความคิด อวกาศเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือไม่ อิงค์พูดถึงโครงงานของน้อง ๆ ที่งาน TACS 2019 และแพททริคพูดถึงเรื่อง Day light saving time
  • เบรคที่ 2 ความสามารถในการเชื่อมโยงของมนุษย์กับดวงดาวและฤดูกาล การตรวจความคลาดเคลื่อนของนาฬิกาในอดีต นาวินพูดถึงเรื่องหอนาฬิกาแห่งแรกในประเทศไทย หอดูดาวในสยาม และกลุ่มดาวบนท้องฟ้า
  • เบรคที่ 3 ความเชื่อของมนุษย์กับดวงดาว ตำนานดาวโจร และความเชื่อของผู้อยู่เหนือกฎของธรรมชาติของมนุษย์

รูปภาพเพิ่มเติมบทความที่เกี่ยวข้อง