อวกาศข้างบ้าน EP : 19 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์วิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะ และ ทุ่งไข่น้ำแข็ง
อวกาศข้างบ้าน EP : 19 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์วิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะ และ ทุ่งไข่น้ำแข็ง

อวกาศข้างบ้าน in

อวกาศข้างบ้าน EP : 19 ข่าวอวกาศ ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์วิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะ และ ทุ่งไข่น้ำแข็ง

November 14, 2019

ในสัปดาห์นี้อิงค์และนาวินมาคุยกันแบบเร็ว ๆ กับข่าวอวกาศในช่วงที่ผ่านมา เริ่มด้วยข่าวข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์ทั้งสองลำทำให้ทราบถึงรูปร่างของระบบสุริยะของเรา ตามด้วยข่าวทุ่งไข่น้ำแข็งที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนยากที่จะเกิดขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกในตอนนี้ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) และ นาวิน งามภูพันธุ์ (นิว)

เนื้อหา

  • ข้อมูลจากยานวอยเอเจอร์ 1 และ 2 ช่วยให้สามารถวิเคราะห์รูปร่างของระบบสุริยะของเราซึ่งจากการวิเคราะห์นั้นพบว่าระบบสุริยะมีรูปร่างคล้ายหัวกระสุนตามการเคลื่อนที่ของระบบสุริยะไปตามกาแลกซี่ทางช้างเผือก
  • ทุ่งไข่น้ำแข็งเกิดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์สภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นและวิกฤตทั่วโลก รวมถึงการที่นักวิทยาศาสตร์รวม 11,000 คนร่วมลงนามในภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศPodcast

ฟังเรื่องราวอวกาศ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และอนาคต


อวกาศข้างบ้าน EP32 : ประกาศทีมแห่งชาติในโครงการ Artemis จะทัน 2024 ไหม
อวกาศข้างบ้าน EP31 : 100ปีคณิตศาสตร์ของรามานุจัน อัจฉริยะผู้อาภัพ
อวกาศข้างบ้าน EP30 : ข่าวอวกาศ แอ่งน้ำโบราณบนดาวอังคาร
อวกาศข้างบ้าน EP29 : แผ่นดินไหวบนดาวอังคาร
อวกาศข้างบ้าน EP28 : Quantum Entanglement in space
อวกาศข้างบ้าน EP27 : นักบินอวกาศแห่งศตวรรษที่ 21
อวกาศข้างบ้าน EP 26 : โลกเคยมีดวงจันทร์สองดวงและการชนกันของอย่างนุ่มนวลของ Ultima Thule
อวกาศข้างบ้าน EP 25 : สัมภาษณ์พิเศษ ท่านผู้หญิงโจเซลิน เบลล์ เบอร์เนลล์ กับอวกาศไทย 2020
อวกาศข้างบ้าน EP : 24 แซม Gettalk กับประสบการณ์การชมสุริยุปราคาเต็มดวงและรีวิวการชมสุริยุปราคา
อวกาศข้างบ้าน EP : 23 ย้อนมองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในวิกฤตอิหร่าน
อวกาศข้างบ้าน EP : 22 ย้อนมองการสำรวจอวกาศในทศวรรษที่ผ่านมา


MORE