อวกาศข้างบ้าน EP : 21 คู่มือดูสุริยุปราคา 26 ธันวาคม 2019

สัปดาห์นี้อยู่กับ เติ้ล และ อิงค์ กับสุริยุปราคาครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2019 ซึ่งใครหลายคนกำลังตั้งคำถามว่า จะดูสุริยุปราคาเหนือน่านฟ้าเมืองไทยในครั้งนี้อย่างไรให้ปลอดภัย สามารถดูที่ไหนได้บ้าง จะเห็นเวลาเท่าไหร่ แล้วถ้าจะไปดูยังสิงคโปร์จะไปดูอย่างไร ที่ไหน Podcast ในตอนนี้พร้อมที่จะให้คำตอบกับผู้ฟังทุกท่าน

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) และ ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน (เติ้ล)

เนื้อหา 

  • เบรคที่ 1 เติ้ลและอิงค์กลับมาพบท่านผู้ฟังทุกท่านเนื่องในโอกาสที่จะเกิดสุริยุปราคาเหนือน่านฟ้าประเทศไทยอีกครั้ง จึงได้เป็นการพูดถึงสุริยุปราคาเหนือน่านฟ้าประเทศไทยครั้งในอดีตเมื่อปี 2538 และสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้อย่างไร
  • เบรคที่ 2 การเกิดสุริยุปราคาในครั้งที่จะถึงนี้ สามารถมองเห็นที่ใดได้บ้าง ประเทศไทยที่ไหนมองเห็นสุริยุปราคาครั้งนี้คราสมากที่สุด แล้วเห็นเมื่อใด ดูอย่างไรให้ปลอดภัย
  • เบรคที่ 3 ในการชมครั้งนี้มีหน่วยงานใดจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคาในครั้งนี้บ้างภายในประเทศไทย และภายในประเทศสิงคโปร์ และสุริยุปราคาครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นแบบเต็มดวงภายในประเทศไทย

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ