January 23, 2020

อวกาศข้างบ้าน EP : 23 ย้อนมองเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในวิกฤตอิหร่าน

หลังจากปีใหม่ได้เพียงไม่กี่วัน สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรอาหรับก็ลุกเป็นไฟในทันทีเมื่อสหรัฐส่งโดรนเข้าไปโจมตีนายพล ซูลีมานี ของอิหร่านในอิรัก เราจะมาย้อนมองกัยถึงความสามารถทางอาวุธ ยุทโธปกรณ์ของอิหร่าน รวมไปถึงหัวรบนิวเคลียร์ อิหร่านมีหัวรบนิวเคลียร์ได้อย่างไร แล้วหัวรบนิวเคลียร์คืออะไร อะไรคือขีปนาวุธ เราจะมาหาคำตอบของประเด็นทีร้อนแรงนี้กัน

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) และ ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน (เติ้ล)

เนื้อหา 

สถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรอาหรับร้อนระอุเข้าไปในทุกขณะ ซึ่งเราจะมาย้อนพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ครั้งหนึ่งสหรัฐเคยมีสัมพันธ์อันดีกับทางอิหร่านก่อนจะเกิดการปฏิวัติอิหร่านแล้วสหรัฐตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับสหรัฐ ส่งผลให้เกิดสงครามในคาบสมุทรอาหรับเรื้อรังยาวนานมา การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยมีเบื้องหลังจากความสัมพันธ์ในอดีตระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลถึงการมีอยู่ของอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในปัจจุบัน การพัฒนาขีปนาวุธข้ามทวีปและเราในฐานะของประชาชนเราทำอะไรกับความรุนแรงในครั้วนี้และการพัฒนาทางนิวเคลียร์ทั้งในด้านสันติและด้านการทหาร

Must Know Topics