อวกาศข้างบ้าน EP31 : 100ปีคณิตศาสตร์ของรามานุจัน อัจฉริยะผู้อาภัพ

อิงค์และนาวินได้เป็นเกียรติจากอาจารย์สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ 100 ปีคณิตศาสตร์ของรามานุจัน อัจฉริยะที่ทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้มากยิ่งขึ้นทั้งด้านคณิตศาสตร์และทางด้านฟิสิกส์ ผู้ถูกใครหลาย ๆ คนมองข้ามไป
พูดคุยกันถึงคณิตศาสตร์ของรามานุจันที่อยู่เบื้องหลังเทอร์โมไดนามิกของหลุมดำ อนุกรมอนันต์ของรามานุจันและ Theta function ที่ตลอด 100 ปีที่ผ่านมาสมการของเขาถูกต้องและถูกนำไปประยุกต์กับศาสตร์ต่าง ๆ มากมายไม่รู้จบ

รับฟังได้ผ่าน

ผู้ดำเนินรายการ

จิรสิน อัศวกุล (อิงค์) , นาวิน งามภูพันธุ์ (นิว)

แขกรับเชิญ

อาจารย์สุจินต์ สุวรรณะ

เนื้อหา

  • เบรกที่ 1 : พูดคุยกับอาจารย์สุจินต์ถึงความสนใจของอาจารย์ที่มีต่อคณิตศาสตร์และตัวตนของรามานุจัน, ศาสตร์ของคณิตศาสตร์ และเล่าถึงประวัติของรามานุจัน
  • เบรกที่ 2 : เล่าถึงชีวิตของรามานุจันในช่วงเวลาที่เดินทางไปทำวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่อังกฤษและคณิตศาสตร์ของรามานุจันที่ถูกนำมาประยุกต์ในศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ฟิสิกส์ชั้นสูงหรือควอนตัมคอมพิวเตอร์
  • เบรกที่ 3 : คำถามที่ค่างคาใจของอิงค์ในคณิตศาสตร์ เช่น “คณิตศาสตร์เกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์คิดขึ้นมา?” และ “มนุษย์สามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์เพียงแต่การนั่งสมาธธิวิปัสนาได้หรือไม่?”

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ