เปิดตัวทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 เมื่อ NASA เปิดศูนย์อวกาศให้เด็กไทยไปเยือน

เปิดตัวกิจกรรมและทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) พร้อมดึง 4 ศิลปิน BNK48 ร่วมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา STEM – SPACE และร่วมเดินทางไปกับนักเรียนทุนเพื่อศึกษาวิชาสำรวจอวกาศเบื้องต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ และ ศูนย์ข้อมูล NASA ที่รัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา

การแข่งขันชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปี 3 จะเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ความสำเร็จที่ผ่านมาของโครงการทำให้บอร์ดบริหารของเราที่สหรัฐ ฯ เห็นแนวโน้มที่ดีในไทย จึงอำนวยการให้มีการเตรียมเปิดบ้าน หรือ NASA Open House ให้กับตัวแทนไทยและสื่อมวลชนที่มากับโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยด้วย เช่น ศูนย์อวกาศนาซาที่คุมดาวเทียมลุ่มน้ำโขง (NASA Servir-Mekong) โดยเปิดให้สัมภาษณ์พิเศษและให้ทัศนศึกษาเทคโนโลยีนาซาที่ใช้สังเกตการณ์ลุ่มน้ำโขง

NASA’s Marshall Space Flight Center ซึ่งเป็นศูนย์อวกาศที่ใหญ่ที่สุดของนาซาก็พร้อมต้อนรับ คณะโดยจะให้เข้าไปดูแท่นทดลองจรวดศูนย์ขนส่งอุปกรณ์ไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ และ โครงการ Space Launch System ซึ่งเป็นจรวดที่จะเดินทางไปดาวอังคาร ทางด้าน ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ฯ นอกจาก ผู้อำนวยการเตรียมให้การต้อนรับและสัมภาษณ์พิเศษแล้ว ก็พร้อมที่จะให้ดูการฝึกใช้ชีวิตบนดาวอังคาร พิพิธภัณฑ์จรวดและยานอวกาศที่ใหญ่ที่สุดของโลก และ ให้ไปดูสุสานจรวด ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามเข้าอีกด้วย

ในปีนี้ มีทุนการศึกษาสำรวจอวกาศเบื้องต้นจำนวน 4 ทุนการศึกษาแบบไม่ผูกมัดใด ๆ มอบให้โดย GISTDA, Frasers Property Thailand (FPT), อสมท และ OnDemand Education  โดยที่ผู้ชนะทุนการศึกษา 2 ลำดับแรกจะได้รับ ทุนการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจนจบปริญญาตรีในคณะใดก็ได้

อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการ GISTDA กล่าวว่า “อวกาศมีความสำคัญตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน ไม่ว่าจะเป็นการดูพยากรณ์อากาศ การใช้ GPS เพื่อเดินทางไปประชุมและท่องเที่ยว รวมถึงการค้นหาข่าวและข้อมูลก่อนเข้านอน ขณะที่ธุรกิจอวกาศกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ”

นายโสภณราชรักษาผู้อำนวยการใหญ่บริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า FPT เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยได้ค้นพบความสามารถของตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิทยาศาตร์และ นักประดิษฐ์คิดค้นในอนาคต”

นายสุธี อัสววิมล ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทออนดีมานด์  กล่าวว่า “แรงบันดาลใจ และความฝันที่มีในตัวเด็ก ๆ เป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ใหญ่ต้องให้การสนับสนุน และที่สำคัญ ประเทศไทยเรานั้น ยังมีช่องว่างในการ นำความคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดผลจริงอยู่น้อยมาก การปลูกฝัง และผลักดันให้เกิด กระบวนการ STEM อย่างแท้จริงร่วมกับองค์กรระดับโลกอย่าง NASA จึงเป็นโอกาสที่ดีของเด็ก ๆ ในประเทศของเรา”

ทุกโรงเรียนในไทยสามารถส่งตัวแทนเข้าแข่งขันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 2 คน คุณสมบัติของผู้สมัครมีเพียง 2 ประการคือ สัญชาติไทย และ อายุระหว่าง 13 – 19 ปี สำหรับนักเรียนทั่วไปมีค่าธรรมเนียมการสมัคร 550 บาท โดยมีคุณสมบัติคือ

  • สัญชาติไทย 
  • อายุ 13-19 ปีในวันสอบ (3 พ.ย.62)
  • ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งนี้ การสอบ Space Camp Aptitude Test (SCAT) ทั่วประเทศจะมีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00-12:00 น. ที่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสามารถสอบได้ที่สาขา OnDemand ที่ระบุไว้ทั่วประเทศสำหรับการเดินทางไปเรียนและทัศนศึกษาที่ NASA จะมีขึ้นระหว่าง 27 มีนาคม 2563 ถึง 5 เมษายน 2563

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบและดาวน์โหลดข้อสอบเก่าได้ที่ www.spacecampthailand.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : Spacecamp Thailand หรือ LINE @spacecampthailand


Technologist, Journalist, Designer, Developer - 21, I believe in anti-disciplinary. Proud to a small footprint in the universe. For Carl Sagan.