SPACESHIT

ท้าแก้ปัญหาการขี้บนดวงจันทร์
19 กรกฏาคม 2020, 20:00 – 21:00

อาหาร ยา เครื่องนุ่งห่ม และที่พักอาศัยเป็นปัจจัย 4 ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะในบ้าน ประเทศ ไทย หรือบนดวงจันทร์ก็ตาม ห้องน้ำเองก็จัดได้ว่าเป็นส่วนย่อย ๆ ในหมวดหมู่ที่พักอาศัย

ถึงแม้ว่าการปลดปล่อยสิ่งปฏิกูลจะสามารถทำได้ทุกที่แต่เรื่องนี้อาจจะไม่จริงกับเหล่าลูกเรือในภารกิจ Artemis ที่จะนำพาคนไปลงบนดวงจันทร์ในปี 2024

ใน Episode นี้จะพาทุกคนไปสำรวจวิทยาศาสตร์เรื่องขี้ ๆ ที่ไม่ขี้ ๆ เช่น จะทำอย่างไรให้สิ่งไม่พึ่งประสงค์ไหลออกไปลงในถังในเมื่อไม่มีแรงดึงดูดช่วย ? จะจัดการอย่างไรกับระบบหมุนเวียนอากาศที่อาจจะนำพากลิ่นไม่ถึงประสงค์นี้วนเวียนในยานอวกาศ ?

เปิดมุมมองความคิดวิทยาศาสตร์ในเรื่องที่ยากกว่าที่คิด ไม่ใช่แค่เรื่องขี้ ๆ

สิ่งที่จะได้จาก Space Lab ในตอนนี้

  • หลังจากสมัครทีมงานจะส่งโจทย์ไปให้ทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้ลองออกแบบห้องน้ำตามโจทย์ที่ได้รับ
  • ใน Workshop เราจะมาพูดคุย อวดแบบของแต่ละคน แล้วเรามาวิเคราะห์แบบ โดยนักฟิสิกส์และวิศวกรอวกาศ ถึงความเป็นไปได้
  • เราจะได้เข้าใจแนวคิดของการออกแบบส้วมบนอวกาศรวมถึงในสภาวะแรงโน้มถ่วงน้อยอย่างบนดวงจันทร์

สนับสนุนเนื้อหาโดย