ผู้คนสวมใส่อะไรเมื่ออาศัยอยู่บนดวงจันทร์? ในเวิร์คช็อปนี้เราจะพัฒนาแนวคิดและปลดปล่อยจิตนาการเพื่อสร้างสรรคอารยธรรมบนดวงจันทร์ผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกาย พร้อมกับทำความเข้าใจวิวัฒนาการทางด้านวัฒนธรรมอวกาศ

Workshop by

Location: Dek-D, Chartered Square, BTS Surasak, Bangkok
13:00 – 16:00, 8/8/2020, Free to Join