ซ่อมเสร็จแล้ว SpaceX กลับมาใช้ฐานปล่อยเดิมที่ระเบิดไปเมื่อปีก่อน

ถ้าใครยังจำเหตุการณ์การระเบิดของจรวด Falcon 9 ในช่วงก่อนปล่อยดาวเทียม AMOS-6 ณ ฐานปล่อย LC-40 ที่ Cape Caneveral Airforce Station เมื่อปีก่อนได้ ณ ตอนนี้ ฐานปล่อยดังกล่าวได้ถูกซ่อมแซมและปรับปรุงใหม่จนสามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งโดยทีมงานของ SpaceX เรียบร้อยแล้ว พร้อมสำหรับภารกิจต่อไปคือการส่งยาน Dragon ขึ้นไปยังสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) ในวันที่ 12 ธันวาคมนี้

กันยายน 2016 SpaceX ต้องประสบกับปัญหาใหญ่อีกครั้งเมื่อจรวด Falcon 9 เกิดการระเบิดเป็นครั้งที่ 2 นับจากการระเบิดครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2015 ที่จรวด Falcon 9 ระเบิดขณะทำการส่งยาน Dragon ขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติ ในครั้งล่าสุดนี้จรวด Falcon 9 ระเบิดขณะอยู่บนฐานปล่อยที่เตรียมจะทำการ Static Fire คือการจุดเครื่องยนต์เพื่อทดสอบ การระเบิดดังกล่าวทำให้ดาวเทียม AMOS-6 ที่ทำการติดตั้งไว้ในส่วน Payload Fairing หรือส่วนบรรทุกนั้นเสียหายจนไม่เหลือซาก เช่นเดียวกับฐานปล่อยที่ต้องปิดซ่อมแซมนานนนับปี ณ ตอนนั้น SpaceX ไม่เหลือฐานไว้ใช้ปล่อยจรวดแล้ว

ฐานปล่อย LC-39A ของ NASA ที่ทาง SpaceX เช่าเพื่อปรับปรุงมาใช้เป็นฐานปล่อยจรวดของตัวเอง

ในความเป็นจริงในฝั่งตะวันตก SpaceX มีฐานปล่อยอีกฐานปล่อยอยู่ที่ Vandenberg Air Force Base มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ฐานปล่อยนั้นสามารถใช้ในการปล่อยดาวเทียมวงโคจรผ่านขั้วเหนือใต้ของโลกเท่านั้น (Polar Orbit) เพราะที่ตั้งมีทะเลอยู่ทางฝั่งตะวันออกและใต้ เป็นตามปกติที่สหรัฐอเมริกาจะไม่ปล่อยจรวดเข้ามาทางแผ่นดินใหญ่

SpaceX แก้ปัญหาในตอนนั้นด้วยการรีบมาเร่งสร้างฐานปล่อยที่ LC-39A ใน Kannady Space Center อดีตฐานปล่อยของกระสวยอวกาศที่ SpaceX เช่าต่อและทำการปรับปรุงเพื่อใช้เป็นฐานปล่อยอีกแห่งหนึ่งสำหรับจรวด Falcon Heavy จรวดขนาดใหญ่ของ SpaceX ที่เลื่อนการทดสอบแล้วเลื่อนการทดสอบอีกด้วยเหตุผลหลายประการ ฐานปล่อย LC-39A ปรับปรุงเสร็จพร้อมใช้งานทันภารกิจ CRS-10 ซึ่งเป็นการส่งยาน Dragon ขึ้นไปที่สถานีอวกาศนานาชาติในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 นับเป็นการปล่อยจรวดจากฝั่งตะวันออกครั้งแรกหลังจากการระเบิดของ Falcon 9 ภารกิจ AMOS 6

นับจากนั้นการปล่อยจรวดฝั่งตะวันออก SpaceX ก็ใช้ฐานปล่อยที่ LC-39A มาตลอด ฐานนี้เป็นสมบัติของ NASA เนื่องจากอยู่ในเขต Kannady Space Center  ซึ่งอยู่ใกล้กับ Cape Caneveral Airforce Station ฐานปล่อยจรวดของกองทัพอากาศสหรัฐ ที่ปล่อยเช่าให้บริษัทต่าง ๆ เช่น SpaceX, Boeing, Lockheed Martin ทำให้คนชอบเข้าใจผิดว่าเป็น Facilities เดียวกันกับ NASA อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดทำงานร่วมกันเพื่อการปล่อยเป็นไปอย่างเรียบร้อย

จรวด Falcon 9 ที่ถูกเก็บไว้ในโรงเก็บของฐานปล่อย LC-40

วันที่ 5 ธันวาคม จรวด Falcon 9 รุ่น FT ได้ถูกตั้งขึ้น ณ ฐานปล่อย LC-40 เป็นครั้งแรกหลังจากที่ทำการซ่อมแซมเสร็จ มันจะถูกทดสอบ Static Fire เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะถูกปล่อยขึ้นพายาน Dragon เดินทางสู่สถานีอวกาศนานาชาติเพื่อเติมเสบียงและส่งสิ่งของที่จำเป็นให้กับนักบินอวกาศบนสถานี

ฐานปล่อย LC-40 นี้ผ่านการใช้งานโดย SpaceX มาแล้วทั้งหมดถึง 27 ครั้งตั้งแต่จรวด Falcon 9 รุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบัน และการปล่อยครั้งต่อไปนี้ก็จะเป็นการใช้งานฐาน LC-40 ครั้งที่ 28 และเที่ยวบินที่ 44 ของจรวด Falcon 9

อ้างอิง NASA

 

 

Technologist, Journalist, Designer, Developer - 21, I believe in anti-disciplinary. Proud to a small footprint in the universe. For Carl Sagan.