Starstuff EP. 103: เมื่อชาวอเมริกันเริ่มดูดาว

สืบเสาะจุดเริ่มต้นของการทำงานทางดาราศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ยุคสร้างชาติ การย้ายถิ่นฐานสู่ดินแดนฟากตะวันตกในยุคตื่นทอง และการสร้างหอดูดาวแห่งแรกของประเทศ สารตั้งต้นของการขึ้นสู่ประเทศทรงอิทธิพลในวงการสำรวจอวกาศของโลก

ดำเนินรายการโดย เติ้ล – ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน และ ปั๊บ – ชยภัทร อาชีวระงับโรค

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ