Starstuff EP.116 ภารกิจพิชิตพลูโต

เรื่องราวหลายทศวรรษของสำรวจดาวพลูโต อดีตดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะ จากหนังสือ Chasing New Horzion ที่แปลเป็นภาษาไทยโดย ปั๊บ ชยภัทร อาชีวระงับโรค รวมดราม่าและประวัติศาสตร์ที่สำคัญกว่ายานอวกาศ New Horizons จะเดินทางถึงดาวพลูโตในปี 2015

Technologist, Journalist, Designer, Developer - 21, I believe in anti-disciplinary. Proud to a small footprint in the universe. For Carl Sagan.