Starstuff EP.122 ถกประเด็นทฤษฎีสมคบคิดของโครงการอะพอลโล

เติ้ล ณัฐนนท์ กับ ปั๊บ ชยภัทร ร่วมกันถกประเด็นทฤษฎีสมคบคิดของโครงการอะพอลโล การแฝงตัวและอิทธิพลของมัน ทั้งภายในสื่อกระแสหลักและกระแสรอง

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ