Starstuff EP.125 วัฏจักรของดวงจันทร์

Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว ชวนพูดคุยเกี่ยวกับวัฏจักรของดวงจันทร์ กับหลายเรื่องราวพื้นฐานที่เราพบเห็นได้ทั่วไปบนท้องฟ้า แต่กลับไปไม่ค่อยได้รับการพูดถึงนัก จนเกิดเป็นข้อสงสัยที่สามารถถกประเด็นกันได้

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ