Starstuff EP.129 ASIA-AQ ภารกิจตรวจอวกาศในไทยของ NASA

Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว ชวนติดตามโครงการ ASIA-AQ ภารกิจตรวจวัดอากาศในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียของ NASA ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ NASN นำเครื่องบินมาตรวจวัดคุณภาพอากาศ เพื่อทำให้เราเข้าใจสภาพภูมิอากาศและฝุ่น PM 2.5 ที่ก่อตัวภายในประเทศไทยได้ดียิ่งขึ้น

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ