Starstuff EP. 24: การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 3

ตอนสุดท้ายของเนื้อหาชุดพิเศษ “การปฏิวัติวิทยาศาสตร์” สรุปเนื้อหาที่เราเล่ากันมาทั้งหมดว่าวิทยาศาสตร์พามนุษยชาติมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร และผลที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบันเราสามารถสัมผัสได้อย่างไรบ้าง เพราะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงแค่ศาสตร์ศาสตร์หนึ่ง แต่คือวิธีการคิด กระบวนการ และสิ่งที่พาให้มนุษย์ตั้งคำถาม เข้าใจธรรมชาติ และพาให้เราก้าวไปข้างหน้าเสมอ

ร่วมพูดคุยโดย เติ้ล – ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน, นิก – ชินะพงษ์ เลี่ยนพานิช, และปั๊บ – ชยภัทร อาชีวะระงับโรค

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ