Starstuff EP. 26: เสียงจากห้วงอวกาศ (1)

เสียงจากห้วงอวกาศ เป็นตอนพิเศษใหม่ของรายการ Starstuff เรืองเล่าจากดวงดาว เมื่อเราหยิบยกเสียงจากห้วงอวกาศ ที่เกิดจากการแปลงความถี่ ตีความ และถอดรหัสคลื่นซึ่งเป็นข้อมูลจากอุปกรณ์บนยานอวกาศลำต่าง ๆ ให้มาอยู่ในรูปแบบเสียงที่มนุษย์ได้ยินได้ เป็นการเปิดประสาทสัมผัสใหม่ในการเข้าถึงอวกาศ

ชวนฟังเสียงจากห้วงอวกาศไปพร้อมกับ เติ้ล – ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน เสียงในตอนนี้ – สนามแม่เหล็กจากดวงจันทร์เอ็นเซลาดัสของดาวเสาร์ – เรดาร์การลงจอดบนดวงจันทร์ไททัน – ปรากฎการณ์ Plasma Oscillation จากบริเวณช่องว่างระหว่างดาว – การเดินทางเข้าออกสนามแม่เหล็กของดาวพฤหัสบดี – เสียงจากธรรมชาติของดวงอาทิตย์ – เสียงกรีดร้องจากเอ็นเซลาดัส – พลาสม่าบริเวณดาวพฤหัสบดี ดำเนินรายการโดย เติ้ล ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

อานเพิ่มเติม: Plasma Oscillation เสียงที่ Voyager 1 ได้ยิน บ่งบอกถึงความหนาแน่นของอวกาศใน Interstellar Space

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ