Starstuff EP. 32: เสียงจากห้วงอวกาศ (2)

ตอนนี้พาไปฟังเสียงจากห้วงอวกาศที่มาในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ เพราะไม่ใช่แค่การนำเอาความถี่มาแปลงเป็นเสียงในย่านที่มนุษย์ได้ยินเท่านั้น แต่มีการใช้การตีความความถี่ในแต่ละย่านจากอุปกรณ์ (Instrument) บนยานอวกาศที่ใช้บันทึกคลื่นความถี่แม่เหล็กไฟฟ้า มาเป็นเครื่องดนตรี (Instrument) แต่ละชนิด ในช่วงที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับเบส ไปจนถึงเสียงสูง และพฤติกรรมการพวยพุ่งของคลื่นรอบ ๆ หลุมดำ M87 ก็ได้สร้างดนตรีที่ไพเราะขึ้นมาได้

ดำเนินรายการโดย เติ้ล ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน

ฟังเพิ่มเติม: ฟังเสียงจากหลุมดำพร้อม Visualization

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ