Starstuff EP. 77: ออกแบบวิถีโคจรภารกิจอวกาศ ตอนที่ ​2

พูดคุยต่อเนื่องกับประเด็นหลักการการออกแบบวิถีโคจรยานอวกาศ จากบทเรียนที่ผ่านมาทำให้การวางแผนการเดินทางของภารกิจอวกาศในปัจจุบันก้าวหน้าไปอย่างไร สำรวจหลักการทางฟิสิกส์ไปจนถึงวิถีโคจรภารกิจอวกาศต่าง ๆ ที่น่าสนใจในหน้าประวัติศาสตร์ ไปพร้อมกับ เติ้ล – ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน และ ปั๊บ – ชยภัทร อาชีวระงับโรค

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ