Starstuff EP. 96: บริษัทอวกาศเอกชนมาจากไหน

ทำไม NASA และ SpaceX ถึงไม่ใช่คู่แข่งกัน? สืบเสาะความสัมพันธ์ของหน่วยงานอวกาศฝั่งสหรัฐฯ และที่มาที่ไปของการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจอวกาศ ผ่านสามโครงการธุรกิจขององค์การนาซาตั้งแต่ Commercial Resupply Services (CRS), Commercial Crew Program (CCP) และ Commercial Lunar Payload Services (CLPS) ที่กระตุ้นการเกิดและการพัฒนาของบริษัทเอกชนและเทคโนโลยีอวกาศจำนวนมหาศาลในปัจจุบัน

ดำเนินรายการโดย เติ้ล – ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน และ ปั๊บ – ชยภัทร อาชีวระงับโรค

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ