Exploration เมื่อระบบหล่อเย็นในชุดนักบินอวกาศ ถูกนำมาใช้ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายนักเตะลิเวอร์พูล
Spacesuits Archives - SPACETH.CO