NASA เตรียมทดสอบจุดจรวด SLS Core Stage ขั้นสุดท้ายของ Green Run Test Series สำหรับ Artemis 1

วันที่ 20 ธันวาคม 2020 ที่ Stennis Space Center NASA ได้ทดสอบหนึ่งในขั้นตอนการทดสอบใน Green Run Test Series เสร็จสิ้นและการทดสอบถัดไปกำลังจะเป็นการทดสอบขั้นสุดท้ายของ Core Stage โดย Green Run Test Series เป็น Eight-part test campaign สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพและการทำงานของ SLS Core Stage ซึ่งมีทั้งหมด 8 ขั้นตอนด้วยกัน การที่ SLS Core Stage จะพร้อมใช้งานได้จะต้องผ่าน 8 การทดลองนี้และต้องทำประสิทธิภาพให้ถึงเกณฑ์ คล้ายการ QC

แผนผัง Checklist Green Run Test Series ของ SLS Core Stage – ที่มา NASA/Kevin O’Brien

Green Run Test Series เริ่มต้นขึ้นเมื่อ มกราคม 2020 และยังดำเนินต่อเนื่องมาเรื่อยจนถึงปี 2021 กำหนดการทดสอบสุดท้ายคือวันที่ 17 มกราคม 2021 ซึ่ง Green Run Test จะถูกใช้ในการทดสอบ Configurations ต่าง ๆ ของจรวดเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดและทดสอบความพร้อมของมันสำหรับภารกิจ Artemis อย่าง Artemis I

วันที่ 20 ธันวาคม 2020 SLS Core Stage ถูกทดสอบขั้นตอนที่ 7 ของ Green Run Test ซึ่งเรียกว่า Wet Dress Rehearsal ณ B-2 Test Stand ที่ Stennis Space Center ซึ่งเป็นการทดสอบการเติมเชื้อเพลิงเหลว (Liquid Cryogenic Propellant) กว่า 2,700,000 ลิตร เข้าไปในถังเชื้อเพลิงหลักทั้งสองทั้งของ SLS Core Stage ให้เต็ม จากนั้นก็ระบายออกจำลองการใช้เชื้อเพลิง เพื่อทดสอบว่าถังเชื้อเพลิงสามารถเก็บปริมาณเชื้อเพลิงได้ตามที่ต้องการจริงและไม่เกิดการรั่วขึ้น นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลเรื่องของสภาพทางกายภาพภายในถังมาวิเคราะห์ด้วย ซึ่งการทดสอบนี้ใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง และผลการทดสอบก็เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก

SLS Core Stage ที่ฐานทดสอบ B-2 ของ Stennis Space Center พร้อมกับถังเชื้อเพลิงสีขาวจำนวนมากด้านขวาที่ใช้ในการเติมเชื้อเพลิงให้กับ SLS Core Stage – ที่มา NASA

การทดสอบขั้นสุดท้าย (Test 8) จึงถูกกำหนดขึ้นในวันที่ 17 มกราคม 2021 เรียกการทดสอบขั้นสุดท้ายนี้ว่า Hot Fire Test ซึ่งจะเป็นการโหลดเชื้อเพลิงเข้าสู่ถังเชื้อเพลิงและจุดเครื่องยนต์ RS-25 ทั้งสี่ของ SLS Core Stage ค้างไว้นานกว่า 8 นาที เป็น Stress Test สร้างแรงขับเคลื่อนกว่า 900,000 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามแรงขับเคลื่อนจะอยู่ที่เพียงแค่ 700,000 กิโลกรัมเท่านั้นระหว่างการทดสอบเพราะว่าเป็นแรงขับเคลื่อนมากสุดที่ทำได้ที่ระดับน้ำทะเล

การทดสอบ Wet Dress Rehearsal ของ SLS Core Stage เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2020 – ที่มา NASA

ซึ่งหากการทดสอบ Hot Fire Test เสร็จสิ้นโดยไม่มีอะไรระเบิดขึ้นมาก็จะถือว่า SLS Core Stage นั้นพร้อมใช้งานสำหรับภารกิจ Artemis อย่างไรก็ตาม SLS Core Stage ตัวนี้ที่ใช้ในการทดสอบจะไม่ได้ถูกใช้ในโครงการ Artemis จริงเพราะมันเป็นเพียงยานทดสอบเท่านั้น เมื่อเสร็จสิ้นมันจะถูกส่งไปแยกชิ้นส่วนและส่งไปที่ Kennedy Space Center เพื่อเอาชิ้นส่วนที่ยังมีสภาพดีอยู่ไปประกอบกับ SLS และยาน Orion ที่จะใช้ในการปล่อยภารกิจ Artemis I จริง

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า Core Stage ตัวที่ถูกใช้ในการทดสอบนั้นผ่านการใช้งานมาเกินกำหนดแล้วทำให้ไม่ Aerospaceworthiness อีกต่อไป กล่าวคือไม่สมควรนำไปใช้ในภารกิจการปล่อยจริงเพราะว่า SLS ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ซ้ำ การทดสอบ Green Run Tests ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการทดสอบที่เสมือนเอามันไปผ่านการบินมาจริงนั้นทำให้มันไม่น่าเชื่อถือในการใช้งานอีกต่อไปนั่นเอง

เรียบเรียงโดย ทีมงาน SPACETH.CO

อ้างอิง

NASA Space Launch System Rocket Proceeding with Green Run Hot Fire

Artemis Testing: NASA SLS Green Run Checklist

Chief Science | A 20-year-old biologist with a passion for space exploration, science communication, and interdisciplinarity. Dedicated to demystifying science for all - Since 2018.