บรรยากาศงาน “นาSA” งานสัมมนา Astrobiotech แรกของไทย นำ Bio-Design + Space Exploration

หลังจากที่ KMUTT ร่วมกับ Freak Lab และทีม จัดการเรียนการสอน Astrobiotechnology ให้กับ นักศึกษาทั้งในระดับปริญญา ตรี โท และเอก ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี รวมไปถึงการปล่อย Class Material ทั้งหมดให้เป็น Open Source สามารถเข้ามาศึกษาได้ฟรี ๆ ก็มาถึงงาน Symposium ที่รวมบรวมเอาไอเดีย และสิ่งที่ได้จากการเรียนการสอน มารวมกันให้เป็นงานแห่งอนาคต ที่หยิบเอาประเด็นด้าน Bio-Design และ Space Exploration มาเพื่อตั้งคำถามถึงชีวิตในอนาคต ในยุคที่เราจะไม่ได้แค่มีชีวิตอยู่บนโลก

งานนี้จัดขึ้นที่ Future Tales Lab ซึ่งเป็น Lab วิจัยแห่งอนาคตของทาง MQDC ซึ่งต้องการหาองค์ความรู้ของการใช้ชีวิตในอนาคต ใน Extreme Scenario ซึ่ง “อวกาศ” และ “ดาวดวงอื่น” ก็เป็นหนึ่งใน Scenario ที่เรามองข้ามไม่ได้และมาแน่ ๆ ในอนาคต

ในงานนี้มีทั้งการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นการเสนอไอเดีย และ Prototype ของการทำศาสตร์ด้าน Biotech มารวมกับความรู้ด้าน Space Exploration ไม่ว่าจะเป็น การทำชุดนักบินอวกาศที่ไม่ใช่แค่สวมใส่แต่เชื่อมโยงกับชีวิตของเรา การนำผลผลิตจากพืชมาเป็นหนึ่งใน Material ที่ใช้สร้าง Habitat บนดาวอังคาร หรือการใช้กลไกทางชีววิทยาในการปรับสภาพของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในอวกาศ

ยังมี Keynote พิเศษจากผู้มีประสบการณ์ในการผลักดันพัฒนาการด้านอวกาศในไทย ตั้งแต่ Freak Lab ซึ่งเป็น Lab วิจัยแห่งอนาคต ทีมผู้ร่วมสร้าง Space Exploration Tools ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนด้านอวกาศในรูปแบบของ STEM ที่ถูกนำมาปรับใช้ในการเรียนของค่าย JSTP – Junior Science Talented Project อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยความร่วมมือจากทั้ง NARIT – สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี บริษัท Space Zab กลุ่มวิจัยอนาคต Freak Lab และสื่อออนไลน์ Spaceth.co

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ในไทยทั้งหมด ได้เข้ามาเห็นว่าการพัฒนาด้านอวกาศ และ Deep Science เป็นสิ่งที่สำคัญและทำกันในระดับ Global Scale การจะดันขีดความสามารถของ บริษัทเทคโนโลยีในไทย สถาบันการศึกษา และมุมมองของประชาชนต่อ Deep Science เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ใช่แค่ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาอย่างเดียว แต่เราต้องดันให้คนไทยเองมีความรู้ จากการได้ลองทำ ไม่ใช่แค่ไปศึกษา ไปจบนอกมา หรือไปทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศในแบบที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของความรู้หรือลงมือทำ

ในตอนสุดท้ายของ Symposium ได้มีการปิดท้ายถึงการอัพเดทความเป็นไปในด้านเทคโนโลยีอวกาศในอนาคต เราจะได้เห็น Trend ของบริษัทด้านที่เป็น Non-Space เข้ามาเป็นผู้เล่นในวงการอวกาศมากขึ้น เช่นการที่ Toyota ร่วมกับทาง JAXA ทำรถยนต์สำหรับการสำรวจดวงจันทร์ในโครงการ Artermis ของ NASA รวมถึงมุมมองของธุรกิจไทย จากฝั่งของ MQDC หรือ Magnolia Quality Development Corporation ซึ่งเป็น Leading Brand ด้านอสังหาฯ ในไทย ว่ามองความสำคัญของเทคโนโลยีฝั่ง Space ไว้ว่ามีความสำคัญ

สรุปก็คือในงานนี้เป็นการรวมตัวกันจากทั้งทาง สถาบันการศึกษา มากกว่า 3 มหาวิทยาลัยของไทย Flagship ด้านการเรียนเทคโนโลยีอวกาศ ทั้ง บางมด, เชียงใหม่ และมหิดล แบรนด์ใหญ่แห่งธุรกิจไทย MQDC บริษัทด้าน Deep Space Technology ที่มีผลงานระดับโลก อย่าง Space Zab และกลุ่ม Lab วิจัยแห่งอนาคต Freak Lab และสื่อออนไลน์ด้านอวกาศอันดับหนึ่งของไทย Spaceth.co มากระตุ้นให้ทุกฝ่าย เห็นความสำคัญ และเตือนถึงการมีอยู่ซึ่งกันและกันที่จะช่วยให้ การพัฒนาด้านอวกาศของไทยกลายเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งมันจะช่วยทำลายขีดจำกัดของงานวิจัยไทย และการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศการสำรวจหาโลกใบใหม่และการใช้ชีวิตในอวกาศเป็นทางเลือกสำหรับทุกชีวิต เพราะสภาพแวดล้อมของโลกกำลังเข้าสู่จุดที่ไม่อาจย้อนกลับและเสื่อมโทรมจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไป ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา FutureTales Lab ภายใต้ MQDC เดินหน้าหาพันธมิตรที่เข้าใจและศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางและการดำรงชีวิตบนอวกาศทั้งไทยและต่างประเทศ


สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ