Futurism

หนัง Sci-fi หลายเรื่อง อาจจะนำเสนอมุมมองการสำรวจอวกาศของมนุษย์ว่าคือการหาโลกใบใหม่เมื่อโลกของเราเกินเยียวยา จนสุดท้ายเราต้องทิ้งโลก ดาวดวงนี้ไปในที่สุด แต่อย่าลืมว่าสุดท้ายเราไม่มีทางทิ้งโลกได้ เพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของโลกแต่โลกสร้างเราขึ้นมาต่างหาก

ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรการสำรวจอวกาศนับตั้งแต่วันแรกที่มนุษย์มองขึ้นไปบนท้องฟ้า จนถึงวันที่เราก้าวเท้าลงบนดาวดวงที่สองเพื่อไปเยี่ยมเยือนด้วยเวลาอันเป็นเศษเสี้ยวของระยะเวลาที่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมา หรือกำลังพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมาย มนุษย์ไม่อาจทิ้งความสามารถหนึ่งที่ในจักรวาลนี้อาจจะมีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้ คือการใช้ความคิดร่วมกัน

Must Know Topics