SPACE
PLANT

มาลองปลูกต้นไม้ในอวกาศ
15 มิถุนายน 2020, 20:00 – 21:00

ต้นไม้ในอวกาศเป็นไปได้หรือไม่

กว่า 4000 ล้านปีได้ผ่านมาหลังจากที่โลกได้ถือกำเนิด สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สัตว์ต่าง ๆ ที่เคยอยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารก็วนเวียนมาและสูญพันธ์ไปอย่างเช่นไดโนเสาร์ ในขณะที่สัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ก็พยายามวิวัฒนากาปรับตัวให้อยู่รอดมาเป็นสัตว์ พืช แมลงอย่างที่เราคุ้นเคยกันในชีวิติประจำวัน

อาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้เป็นผู้ชนะในเกมวิวัฒนาการแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด พืชหรือสิ่งมีชีวิตทุกประเภทบนโลกนี้ต่างถูกวิวัฒนาการมาให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติดีสุขภายเมื่อประสบกับแรงดึงดูดบนโลก เมื่อสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์ประสบกับแรงดึงดูดทีมี่ขนาดมากหรือเยอะเกินก็จะประสบปัญหาในการทำงาน

นักบินขับไล่ที่เจอแรงดึงดูดขนาดสูงเวลาบินขับไล่ก็มีสิทธิที่จะหมดสติเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ เมื่อยุคของการเดินทางและสำรวจอวกาศมาถึงการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตภายใต้สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงบนพื้นโลกก่อนปฏิบัติภารกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความปลอดภัยของลูกเรือและการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในอวกาศ

อาหารหนึ่งในปัจจัยที่จำกัดระยะเวลาและสร้างค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านอวกาศ แน่นอนว่าถ้าลูกเรือสามารถปลูกผักบนอวกาศได้การย้ายไปตั้งรกรากบนวงโครจรหรือเดินทางข้ามระบบสุริยะก็อาจไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อ

การทดลองปลูกพืชในอวกาศได้มีการทดลองอย่างต่อเนื่องนับแต่วันแรก ๆ ที่เริ่มส่งนักบินอวกาศขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในสถานีอวกาศจนถึงปัจจุบัน

กิจกรรมนี้จะให้ทุกคนได้ลองปลูกทานตะวันในฉบับต้นไม้อวกาศ

ต้นไม้และพืชได้วิวัฒนาการมาหลายล้านปีบนโลกให้สามารถเติบโตได้แทบทุกบริเวณที่มีดินไม่ว่าจะเป็นร่องคอนกรีตบนฟุ้ตบาทหรือช่องวางบนกำแพงอิฐหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่เอื้อให้พืชสามารถเติบโตที่ไหนก็ได้นั่นคือความสามารถในการพาลำต้นขึ้นไปหาแสงแดดและนำรากลงไปในดินไม่ว่าเมล็ดและลำต้นจะถูกฝังในจุดไหนก็ตาม ใน Space Lab รอบนี้เราจะมาทดลองและสังเกตุปรากฏการณ์นี้กัน

การทดลองปลูกต้นไม้ในอวกาศ

สนับสนุนเนื้อหาโดย