Starstuff EP. 42: ดาราศาสตร์ชาติพันธุ์ จากกลางเมืองถึงชายขอบที่ใต้ฟ้าเดียวกัน

จากการทำค่ายอาสา 2 วัน 1 คืน อะไรคือสิ่งที่ทำให้ “น้ำหวาน – ภิรมณ” ตัดสินใจอยู่สอนหนังสือให้น้อง ๆ ชาติพันธุ์ที่เชียงใหม่ต่อเป็นเวลาถึงสี่เดือน ในช่วงที่สำคัญช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย ตอนนี้พาคุณผู้ฟังหันหน้าลงมาจากท้องฟ้ากลับสู่พื้นดิน มารับรู้เรื่องราวของคนชายขอบร่วมขอบฟ้า ที่สุดท้ายแล้วล้วนเกิดจากฝุ่นผงของดวงดาวไม่ต่างกัน

อ่านเพิ่มเติมที่ ดาราศาสตร์ชาติพันธุ์ จะกลางเมืองหรือชายชอบก็คนใต้ฟ้าเดียวกัน – https://spaceth.co/fringe-astronomy/

สื่อออนไลน์ คอนเทนต์ด้านอวกาศ การสํารวจอวกาศ และการค้นพบใหม่ ๆ โดยเน้นสร้างสรรค์เนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย และสนุกไปกับความรู้ที่ได้รับ