ค่าย STEM ที่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่วิชา คัดเลือกตัวแทนทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย

ทาง Space Camp Thailand ได้จัดค่าย STEM Camp ขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม เพื่อคัดเลือกเยาวชน 24 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจาการทําข้อสอบ SCAT เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในค่ายนี้จะมีการคัดตัวแทนเยาวชน 4 คน ที่จะได้ทุนไป Space Camp ที่ US Space and Rocket Center หรือ USSRC ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหน้าอีกด้วย

และนอกจากจะเป็นค่ายที่คัดตัวแทนเยาวชนชาวไทยไปสัมผัสประสบการณ์ Space Camp ถึงประเทศสหรัฐแล้ว ในค่ายก็ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยฝึกและเสริมสร้างทักษะการคิด แก้ไขปัญหา และการทำงานเป็นทีม โดยในค่ายจะมีภารกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการสร้างนวัตกรรมอวกาศ ซึ่งน้อง ๆ ก็จะได้ลองใช้เครื่องมือที่ทันสมัยแบบเทียบเท่ากับในมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้มาคอยเป็นที่ปรึกษาให้

อะไรคือ STEM วิชาที่ไม่ใช่ฟิสิกส์ เคมี หรือชีวะ

STEM ย่อมาจากคำว่า Science Technology Engineering and Math ก็คือการเรียนวิทยาศาสตร์แบบที่ไม่ได้แบ่งออกเป็นวิชา ๆ ฟิสิกส์ เคมี หรือชีวะ อย่างที่เราเข้าใจกัน แต่จะเป็นการเรียนโดยการสร้างโจทย์ปัญหาทางวิศวกรรมขึ้นมา แล้วให้เราเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา โดยเราจะมองทักษะเป็นเรื่อง ๆ ไป เช่น การเรียนโปรแกรม (ที่อาจจะต้องใช้คณิตศาสตร์ด้วย) หรือความรู้ด้านการจัดการความร้อน ที่ใช้ฟิสิกส์และวิศวกรรม หรือการสร้างอุปกรณ์อิเล็กโทรนิกด้วยตัวเอง ที่อาศัยทักษะด้านการออกแบบ Logic แผงวงจร และการทำ System Design

วิธีการเรียนแบบนี้จะช่วยให้การเรียนไม่ถูกจำกัดอยู่แค่กรอบของวิชานั้น ๆ เช่น ถ้าเรียนฟิสิกส์ เราอาจจะไม่ได้พูดถึงว่า ในทางชีววิทยาแล้ว พืชมีการทำ Proton pump ในระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอย่างไร หรือแม้กระทั่งปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำไมน้ำถึงเดือด ทำไมกระทะบางรุ่นถึงนำความร้อนได้ดีกว่า ทำไมเมฆอยู่บนฟ้าร้อนไม่ถึงร้อยองศาแต่เป็นไอน้ำได้

ค่ายนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ (International Academy of Aviation Industry- IAAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และบรรยากาศกับกิจกรรมต่าง ๆ ในค่ายนั้นก็เป็นดังต่อไปนี้

ออกแบบแผ่นกันความร้อน 1,500 องศาเซลเซียส

ในกิจกรรมแรกเด็ก ๆ จะได้ออกแบบแผ่นกันความร้อนซึ่งจะต้องปกป้องนักบินอวกาศภายในซึ่งมี Sensor อุณหภูมิติดอยู่ ห้ามไม่ให้อุณหภูมิเกิน 150 องศาเซลเซียส แต่ภายนอกจะถูกจ่อด้วยไฟร้อน 1,500 องศาเซลเซียส เราจะออกแบบอย่างไรโดยใช้วัสดุที่หาได้ในร้านเครื่องเขียน

เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เรื่อง การนำความร้อน ความจุความร้อนจำเพาะ และ Thermodynamic อื่น ๆ รวมไปถึง Material ที่นำมาใช้ว่ามีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ค้นหายานอวกาศที่ตก ช่วยชีวิต

กิจกรรมนี้เป็นการจําลองให้แต่ละทีมเป็นวิศวกรที่ต้องค้นหายานตก เพื่อช่วยชีวิตนักบินที่อยู่ในยาน ซึ่งยานแต่ละลําที่ตกลงมาจะมีระบบการส่งสัญญาณออกมาตลอดเวลาพร้อมรายงานพลังชีวิตของนักบินเพื่อ ขอความช่วยเหลือ ในกิจกรรมนี้แต่ละทีมจะต้องทําการสร้างเครื่องรับสัญญาณเพื่อรับสัญญาณจากยานที่ตก

โดยจะได้ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บัดกรี และทดสอบฟังก์ชันการทํางานของเครื่อง จากนั้นจึงนําเครื่องดั้ง กล่าวออกค้นหายานที่ตก ซึ่งจะมีอยู่หลายจุด และในขณะที่พบหากมีพลังชีวิตของนักบินเหลืออยู่มาก ก็จะได้ คะแนนมากด้วย ทีมใดสามารถเก็บพลังชีวิตของนักบินรวมกันได้มากที่สุดจะได้คะแนนสูงสุดไป

ออกแบบระบบกันกระแทก จาก 3D Print

วันนี้น้อง ๆ ก็ได้นำยานลงจอดบนดาวอังคาร ที่ได้ออกแบบและ 3D Print ไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ เพื่อนำมาทดสอบความแข็งแกร่งของยานต่อในช่วงเช้า

ส่วนในตอนบ่ายของวัน น้อง ๆ ทั้ง 24 คนได้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ สุนทรพจน์ “ข้าพเจ้าจะนําอะไรจากการไป Space Camp – NASA มาพัฒนา ประเทศไทย” โดยมีเวลาคนละ 2-5 นาทีในการกล่าว ก่อนที่เย็นวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่า ใครจะเป็นตัวแทนเยาวชนชาวไทยทั้ง 4 คน ที่ได้ไป Space Camp ประเทศสหรัฐอเมริกา

สุดท้ายคือการค้นหา 4 ตัวแทนเยาชนไทย

ในค่ายนี้ นอกจากเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM ในไทยอย่างเต็มรูปแบบเทียบเท่าระดับโลกแล้ว ยังเป็นการคัดเลือกตัวแทนเยาชนไทยในโครงการ ทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย เพื่อไปที่ Space Camp ที่ US Space and Rocket Center หรือ USSRC ประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2020

เด็ก ๆ จะใช้วิธีการเลือกตัวแทนเพื่อน ซึ่งคะแนนการเลือกตัวแทนเพื่อนมีสูงสุดถึง 60% ทำให้สุดท้ายแล้ว การมาเข้าค่ายในครั้งนี้ ไม่ใช่การมาทำคะแนนที่ดีที่สุด การเข้ามาเก่งที่สุดหรือมีความรู้มากที่สุด เก่งกว่าเพื่อน แต่จะต้องเป็นคนที่ “ชนะใจเพื่อน” นั่นเอง

รู้จักกับทุนค้นพบนักบินอวกาศไทย – Space Camp Thailand คืออะไร คุยกับผู้แทนอวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ และนักเรียนทุนค้นพบนักบินอวกาศไทยรียบเรียงโดย ทีมงาน Spaceth.co

อวกาศ การเมือง กีฬา เพลง | Spaceth.co | Main Stand | แฟนพันธุ์แท้ระบบสุริยะ | Bangkok Uni. Int'l | OSK138