Exploration เป้าหมายใหม่ของยานนิว ฮอไรซอนส์ได้ชื่อเล่นใหม่แล้ว (ชื่อจริงยังต้องรอต่อไปนะ)
2014 MU69 Archives - SPACETH.CO