Featured 13 นักบินอวกาศกลุ่มแรก ที่ได้รับการฝึกสำหรับภารกิจสำรวจดาวอังคารและดวงจันทร์ยุคใหม่
CSA Archives - SPACETH.CO