รู้จักเทคโนโลยี Outlast ในชุดเครื่องนอน Lunio ที่มาจากเทคโนโลยีชุดอวกาศ ปรับอุณหภูมิให้คงที่ นอนสบายขึ้น
Lunio Archives - SPACETH.CO