NASA เรียกคืนหินดวงจันทร์จากนักวิทยาศาสตร์ที่นำหินไปให้แมลงสาบกิน แล้วนำไปขาย ประมูล

NASA ได้ติดต่อไปยังบริษัท RR Action ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการประมูลหินดวงจันทร์ส่วนหนึ่งที่ได้มาจากภารกิจ Apollo 11 เมื่อปี 1969 ซึ่งถูกแจกจายให้กับนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเพื่อนำไปทดลอง โดยตัวอย่างของหินดวงจันทร์ที่ถูกประมูลเป็นของนักวิทยาศาสตร์ด้านกีฏวิทยา (ศึกษาแมลง) ชื่อ Marion Brooks สังกัด University of Minnesota ซึ่งเธอนำหินไปทดลองให้แมลงสาบกิน เพื่อดูว่าในหินดวงจันทร์นั้นมีเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือไม่

ภาพของฝุ่นหินดวงจันทร์จากภารกิจ Apollo 11 เมื่อปี 1969 ที่ลงประมูลกับ RR Action – ที่มา RR Action

เมื่อเธอทดลองเสร็จแล้วเธอสรุปว่าหินดวงจันทร์นั้นไม่มีสิ่งแปลกปลอมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดการติดเชื้อได้ นอกจากนี้ยังไม่พบว่ามันเป็นพิษอีกด้วย Marion Brooks เสียชีวิตในปี 2007 โดยหลังการเสียชีวิตของเธอ ไม่ได้มีการคืนหินให้กับ NASA แต่เก็บอยู่บ้านของ Brooks

ในปี 2010 ลูกสาวของ Brooks นำมันไปขายต่อ ก่อนที่มันจะมาโผล่ในปี 2022 อีกครั้ง โดยครั้งนี้ขึ้นประมูลกับ RR โดยสิ่งที่ประมูลเป็น ชุดการทดลอง พร้อมหลอดฝุ่นหินดวงจันทร์ปริมาณ 40 มิลลิกรัม และแมลงสาบอีก 3 ตัว โดยข้อมูลจาก RR พบว่าราคาของมันตอนนี้อยู่ที่อย่างน้อย 400,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 14 ล้านบาทไปแล้ว

ภาพขวดบรรจะฝุ่นหินดวงจันทร์หนัก 40 มิลลิกรัม – ที่มา RR Action

เมื่อ NASA เห็นอย่างนี้ จึงให้ทีมกฎหมายส่งจดหมายทวงถามไปยังผู้ประมูลและผู้รับประมูลให้หยุดการประมูลสิ่งของใด ๆ ก็ตามที่มาจากการทดลองหินดวงจันทร์ของภารกิจ Apollo 11 ทันที เนื่องจากชุดการทดลองทั้งชุดเป็นทรัพย์สินของรัฐบาล (รวมถึงแมลงสาบด้วย) นอกจากนี้ NASA ยังส่งจดหมายมายัง RR เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2022 บอกว่า

“เอาหินกับแมลงสาบกูคืนมา” (ในภาษาทางการ)

NASA Lawyer
ภาพแมลงสาบ 3 ตัว ที่ NASA กำลังเรียกคืน – ที่มา RR Action

ตามข้อตกลงของการแจกจายหินดวงจันทร์เพื่อการศึกษาของ NASA แล้ว หินดวงจันทร์เป็นทรัพย์สินของรัฐบาล โดยผู้ที่ได้รับหินไปทดลองนั้นไม่มีสิทธิ์ เก็บหินไว้ถาวร ทำลายทิ้ง นำไปใช้เพื่อผลประโยชน์อื่น ๆ โดยเฉพาะการนำไปขายหรือจัดแสดง เมื่อการทดลองเสร็จสิ้นแล้วจะต้องคืนหินให้กับ NASA อย่างไรก็ตาม NASA ยอบรับว่าไม่ค่อยได้ติดตามว่าหินแต่ละส่วนที่แบ่งไปแจกจ่ายนั้นตอนนี้ไปอยู่ไหนบ้างแล้ว จึงทำให้เกิดเหตุการณ์หินหาย หินโดยขาย เป็นประจำนั่นเอง

เรียบเรียงโดย ทีมงาน SPACETH.CO

NASA: Give us back our moon dust and cockroaches

Chief Science | A 20-year-old biologist with a passion for space exploration, science communication, and interdisciplinarity. Dedicated to demystifying science for all - Since 2018.