Space Mission จีนส่งยาน Chang‘e 5 ไปเก็บตัวอย่างดวงจันทร์แต่เดี๋ยว NASA โชว์ทำแบบเดียวกันด้วยงบ 1 เหรียญสหรัฐฯ
Moon Rock เรื่องราวอวกาศ ข่าวสาร บทวิเคราะห์เจาะลึก